• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  admin

  Tháng Tư 8

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  01. Chương trình họp ĐHĐCĐ Lotus Capital 12.4.2019

  02. Tờ trình thông qua BCTC và lựa chọn công ty kiểm toán

  03. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 (Bản dự thảo)

  04. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (Bản dự thảo)

  05. TT tăng vốn điều lệ (Lotus Capital)

  06. Báo cáo của Ban TGĐ

  07. Báo cáo của HĐQT

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding