• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Tư 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Quyết định số 257/QĐ-UBCK về việc chấm dứt HĐKD được cấp phép của CTCP Quản lý quỹ Bông Sen

  Công văn số 1839/UBCK-QLQ về việc thông báo việc chấm dứt hoạt động của CTCP Quản lý quỹ Bông Sen

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding