• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo về việc chuyển văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Sáu 1

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý nhà đầu tư thông báo về việc chuyển văn phòng làm việc mới của Công ty.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thông báo chuyển văn phòng làm việc 

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding