• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 – 30/06/2021 và Báo
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư giải trình LNST trong kỳ BCTC quý 3 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài li
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính k
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo bán niên năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2020. C
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư giải trình LNST trong kỳ BCTC quý 2 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài li
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính k
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding