• wellcome to lotus capital!

  • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

  • Ban điều hành

    Ông Hoàng Lê Hoàng - Tổng Giám đốc Lotus Capital Thạc sĩ Kinh tế. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với chức vụ Phó Tổng
    Xem thêm

    Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

    Design by iColor Branding