• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  admin

  Tháng Sáu 3

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thông báo mời họp

  Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ_Lotus Capital

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding