• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý nhà đầu tư thông báo về việc chuyển văn phòng làm việc
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty. Chi
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến Quý cổ đông c
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết vui lòng xem
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường ni
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding