• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty qu
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xin xem theo
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý nhà đầu tư thông báo về việc chuyển văn phòng làm việc
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty. Chi
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến Quý cổ đông c
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding