• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đội ngũ

  BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

  admin

  Tháng Tám 25

  1. Ông Hoàng Lê Hoàng – Tổng Giám đốc Lotus Capital

  Thạc sĩ Kinh tế. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.

  1. Ông Nguyễn Đức Tài – Phó Tổng giám đốc Lotus Capital

  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông là Thành viên sáng lập Lotus Capital.

  1. Ông Lê Thanh Trí – Phó Tổng giám đốc Lotus Capital

  Thạc sĩ Tài chính. Giám đốc nghiên cứu chiến lược Ngân hàng TMCP Việt Á và nguyên là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding