• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  admin

  Tháng Sáu 3

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Chương trình họp ĐHĐCĐ_Lotus Capital

  Dự thảo NQ ĐHĐCĐ Lotus Capital

  Phieu bieu quyet Hop DHDCD_Lotus Capital

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding