• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2020 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT. Chi tiết theo đường link dưới đây: NQ HDQT 31.
  Xem thêm
  04.tb chot ds co dong bo sung ho so 03.NQ HĐQT triển khai phương án tăng vốn 02.BB HĐQT triển khai phương án tăng vốn 01.CV dinh chinh ngay 11.12
  Xem thêm
  01 Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 5 năm 2020 02. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 5 năm 2020 03 Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bat thuong
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding