• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết xin xem
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết vui lòng xem
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết vui lòng xem
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường ni
  Xem thêm
  Lotus Capital Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2020 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT. Chi tiết theo đường link dưới đây: NQ HDQT 31.
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding