• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT thay đổi Tổng giám đốc Chi tiết theo đường link dưới đây: Biên bản họp HĐQT thay TGĐ Nghị quyết thay TGĐ
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết xin xem theo tà
  Xem thêm
  Lotus Capital: CBTT Điều lệ công ty Chi tiết theo đường link dưới đây: Điều lệ Công ty Cổ phần QLQ Bông Sen 2022
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết vui lòng xem
  Xem thêm
  Lotus Capital: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết theo đường link dưới đây: Nghị quy
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thông báo giao dịch Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ/ Chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding