• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  admin

  Tháng Ba 28

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến Quý cổ đông công ty.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  TB thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding