• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

  admin

  Tháng Ba 27

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Địa chỉ: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

  Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

  Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015

  Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

  THÔNG BÁO MỜI HỌP

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

  – Thời gian: 15:30 ngày 28 tháng 4 năm 2017

  – Địa điểm:  P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  – Nội dung chính của Đại hội:Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

  1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

  2. Báo cáo của Ban Giám đốc

  3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

  4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017

  5. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT

  6. Các vấn đề khác

  – Uỷ quyền tham dự Đại hội:

  Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm.

  – Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau:

  1. Giấy ủy quyền bản gốc (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

  2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

  – Tài liệu phục vụ Đại hội:

  Được đăng trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông chậm nhất ngày 13 tháng 4 năm 2017.

  Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

  T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chủ tịch

  Phan Tuấn Sơn

  Ghi chú: Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, chúng tôi xin gửi thư mời này theo địa chỉ hộp thư điện tử của quý cổ đông và đăng trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông thay cho thư mời giấy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận thư mời qua đường bưu điện.

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding