• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

  admin

  Tháng Ba 10

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Địa chỉ: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

  Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05 tháng 01 năm 2012

  Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

  Hà nội, ngày  9  tháng 3 năm 2015

  THÔNG BÁO MỜI HỌP

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường

  niên 2015.

  • Thời gian: 9h00 ngày 9 tháng 4 năm 2015
  • Địa điểm:  Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nội dung của Đại hội:
  1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
  2. Thông qua điều lệ sửa đổi do việc thay đổi địa điểm trụ sở chính:

  Điều chỉnh Điều 4 của điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  cho phù hợp với Địa chỉ, số  điện thoại và số fax mới.

   

  • Uỷ quyền tham dự Đại hội:

  Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm.

  • Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp
  2. Giấy uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)
  3. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  • Tài liệu phục vụ Đại hội:

  Được gửi kèm theo thông báo này và được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông. Bản Nghị quyết Đại hội và các nội dung liên quan

  khác sẽ được gửi cho Quý Cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

   

  Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015

  T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chủ tịch

  Phan Tuấn Sơn

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding