• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012

  admin

  Tháng Mười 5

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Địa chỉ: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

  Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05 tháng 01 năm 2012

  Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

  THÔNG BÁO MỜI HỌP

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2012

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2012.

  • Thời gian: 8h30 ngày 05 tháng 11 năm 2012
  • Địa điểm:  Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nội dung chính của Đại hội:
  1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán vào danh mục các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen .
  2. Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty .
  • Uỷ quyền tham dự Đại hội:

  Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm.

  • Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp
  2. Giấy uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)
  3. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  • Tài liệu phục vụ Đại hội:

  Được gửi kèm theo thông báo này và được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông. Bản Nghị quyết Đại hội và các nội dung liên quan khác sẽ được gửi cho Quý Cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

   

  Trân trọng.

   

  T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chủ tịch

  Phan Tuấn Sơn

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding