• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

  admin

  Tháng Tư 25

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Tài liệu trước khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding