• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

  admin

  Tháng Năm 15

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding