• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

  admin

  Tháng Năm 13

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  01.Chương trình họp ĐHĐCĐ Lotus Capital 14.5.2019

  02. Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding