• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  admin

  Tháng Tư 27

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding