• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Thông báo Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  admin

  Tháng Năm 12

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Nghị quyết (1)

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding