• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  admin

  Tháng Năm 12

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  TB chốt DS cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding