• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2020

  admin

  Tháng Chín 10

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Địa chỉ: Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D’.Capitale,

  119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

  Giấy phép điều chỉnh số      : 26/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày  05 tháng 01 năm 2012

  Giấy phép điều chỉnh số       : 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

  Giấy phép điều chỉnh số       : 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015

  Giấy phép điều chỉnh số       : 02/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 01 năm 2019

  Giấy phép điều chỉnh số       : 05/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 01 năm 2019

  Giấy phép điều chỉnh số      : 37/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06  tháng 07 năm 2020

   

   

  Hà Nội, ngày  10  tháng   09  năm 2020

  THÔNG BÁO MỜI HỌP

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2020

   

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (Lotus Capital) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 3 năm 2020.

  1. Thời gian: 09h00 ngày 11 tháng 09 năm 2020.
  2. Địa điểm:   Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D’.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội:

  Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tại tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT/LCI ngày 10/09/2020 của Hội đồng quản trị

  Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  1. Ủy quyền tham dự Đại hội:

  Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm hoặc theo mẫu giấy ủy quyền trên website của công ty.

  1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  1. Giấy uỷ quyền bản gốc (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội hoặc cá nhân đại diện cho Cổ đông là tổ chức)
  2. Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  1. Tài liệu phục vụ Đại hội:

  Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông chậm nhất là ngày 10 tháng 09 năm 2020.

  Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

   

   

  Nơi nhận:

  –          Các cổ đông của công ty;

  –          Các thành viên HĐQT;

  –          Báo cáo và CBTT;

  –          Lưu Lotus Capital;

  T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chủ tịch

  ( Đã ký)

   

   

    CAO HOÀI THANH

  Ghi chú: Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, chúng tôi xin gửi thư mời này theo địa chỉ hộp thư điện tử của quý cổ đông và đăng trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông thay cho thư mời giấy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận thư mời qua đường bưu điện.

  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding