• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  admin

  Tháng Tư 24

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  00. Chương trình họp ĐHĐCĐ Lotus Capital

  05. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020 (Bản dự thảo)

  06. Nghi Quyet ÐHÐCÐ nam 2020 (Bản dự thảo)

  08. To trinh thong qua BCTC và lua chon cty kiem toan

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding