• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020

  admin

  Tháng Năm 5

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  01 Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 Lotus Capital

  Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ R

  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ R (1)

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding