• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài Liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  admin

  Tháng Tư 12

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Bien ban hop DHDCD thường niên 2019

  Nghị quyết DHDCD thường niên 2019

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding