• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2020

  admin

  Tháng Chín 11

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BBH DHDCD BAT THUONG LAN 3.2020

  NQ DHDCD BAT THUONG LAN 3.2020

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding