• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  admin

  Tháng Tư 29

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BBhop DHDCD thuong nien 2020_20200429132848

  NQ DHDCD thuong nien 2020_20200429132831

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding