• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Chưa được phân loại

  Lotus Capital: Châp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu

  admin

  Tháng Sáu 8

  CTCP Quản lý quỹ Bông sen xin công bố Quyết định số 385/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 06 năm 2020 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen như sau:

  Giay chap thuan giao dich 

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding