• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Thư giải trình lợi nhuận và BCTC quý 3 năm 2022

  admin

  Tháng Mười 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thư giải trình lợi nhuận và BCTC quý 3 năm 2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thư giải trình lợi nhuận quý 3.2022

  Báo cáo tài chính quý 3.2022

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding