• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đội ngũ

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

  admin

  Tháng Tám 25

  1. Ông Bùi Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT

  Thạc sĩ  Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông hiện là Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV).

  Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm và nguyên là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) và nguyên là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH).

  1. Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

  Kỹ sư chế tạo máy trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kính Thuận Thành.

  1. Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT

  Cử nhân Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Giao thông – Vận tải. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hải.

  1. Ông Trần Đình Dũng – Thành viên HĐQT

  Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán. Hiện tại ông đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI).

  Các bài khác

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding