• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đội ngũ

  admin

  Tháng Bảy 30

  Ông Cao Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Lotus Capital

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học Impac, Hoa Kỳ

  Ông từng là  Tổng giám đốc One Capital, The Capital Group (Liên hiệp Anh) Phó Tổng giám đốc CTCP chứng khoán FPT (FPTS)

  Ông Nguyễn Đức Tài – Phó Tổng Giám Đốc Lotus Capital

  Thạc sĩ  Quản trị Kinh doanh Đại học European (Singapore)

  Ông là thành viên sáng lập Lotus Capital

   

  Ông Lê Thanh Trí – Phó Tổng Giám Đốc Lotus Capital

  Thạc sĩ Kinh tế lượng Tài chính, Đại học Aix-Marseille 2 (Cộng Hòa Pháp)

  Trước đây ông từng giữ chức Tổng giám đốc CTCP chứng khoán Bảo Minh, Giám đốc đầu tư CTCP chứng khoán KIS VN

   

  Ông Cao Minh Thắng – Giám Đốc Phát triển Kinh doanh

  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Bách khoa Hà Nội

  Ông từng giữ chức vụ Giám đốc đầu tư của Once Capital, Giám đốc bán lẻ của CTCP chứng khoán KB Việt Nam

   

  Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Giám Đốc Đối ngoại

  Thạc sỹ kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Ông từng có nhiều năm làm làm Tổng giám đốc CTCP chứng khoán đầu tư Việt nam (IVS)

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding