• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

  admin

  Tháng Tám 15

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây.

  Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

  Giấy ủy quyền

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding