• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/07/2022

  admin

  Tháng Bảy 6

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/07/2022.

  Chi tiết theo đường link dưới đây:

  BBH HĐQT 06.07.2022

  NQ HĐQT 06.07.2022

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding