• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Tin tức - Sự kiện

  Lotus Capital : Thông báo tuyển dụng

  admin

  Tháng Hai 23

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thông báo tuyển dụng thực tập chuyên viên kế toán và quản lý danh mục.

  Chi tiết mô tả công việc đính kèm file dưới đây :

  Mô tả vị trí chuyên viên kế toán và quản lý danh mục (2)

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding