• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Tin tức - Sự kiện

  Lotus Capital : Thông báo tuyển dụng

  admin

  Tháng Bảy 6

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thông báo tuyển dụng Chuyên viên dịch vụ ngân hàng đầu tư (INVESTMENT BANKING) chuyên về Trái phiếu.

  Chi tiết mô tả công việc đính kèm file dưới đây :

  CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding