• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  admin

  Tháng Một 29

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Biên bản họp + Nghị quyết Lotus 2021

  Dieu le cong ty ngay 29.01.2021

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding