• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BC tài chính năm 2020 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

  admin

  Tháng Một 14

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán , Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán và Nhà đầu tư giải trình LNST trong kỳ BCTC quý 4 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây :

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding