• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Chưa được phân loại

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 – 31/12/2022 và Báo
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thư giải trình lợi nhuận và BCTC quý 3 năm 2022. Chi tiết xin xem theo t
  Xem thêm
  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/07/2021 thông qua bổ nhiệm ông Dư Đức Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Ch
  Xem thêm
  CV dinh chinh BBH ĐHĐCĐ thuong nien 2021 BBH ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Xem thêm
  CTCP Quản lý quỹ Bông sen xin công bố Quyết định số 385/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 06 năm 2020 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chi
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Chi tiết xin xem theo tà
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding