• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Quản lý danh mục đầu tư

  Các bước thực hiện

  admin

  Tháng Bảy 29

  Các bước thực hiện
  Dưới đây là các bước thực hiện chính. Tùy theo những trường hợp cụ thể (quốc tịch của khách hàng, nơi sinh sống của khách hàng, …..) có thể cần các bước bổ sung. Chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng chi tiết các bước thực hiện theo những trường hợp cụ thể.

  1. LotusIMC trao đổi với Nhà đầu tư về nội dung dịch vụ
  2. LotusIMC mở tài khoản tại Ngân hàng lưu ký đứng tên LotusIMC cho Nhà đầu tư và ký kết hợp đồng quản lý đầu tư với Nhà đầu tư
  3. Nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản kể trên
  4. LotusIMC tiến hành quản lý đầu tư theo Hợp đồng đã ký
  5. LotusIMC gửi báo cáo định kỳ cho Nhà đầu tư
  6. Hai bên thảo luận và quyết định về việc gia hạn Hợp đồng
  7. LotusIMC bán hết chứng khoán trước khi  Hợp đồng đáo hạn
  8. LotusIMC chuyển tiền lại cho Nhà đầu tư (sau khi khấu trừ các phí và thuế, nếu có)

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding