• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

  admin

  Tháng Bảy 10

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Tiền

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding