• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Sứ mệnh và tầm nhìn

  Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

  admin

  Tháng Bảy 30

  Tầm nhìn: Là công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, đem lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế.

  Sứ mệnh: có khả năng cung cấp cho thị trường các sản phẩm đầu tư có chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế và đồng thời là đối tác tin cậy của nhà đầu tư trong mọi quyết định đầu tư.

  Giá trị cốt lõi:

  Khách hàng là trọng tâm: Lotus Capital luôn nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các tài sản đầu tư của khách hàng được quản lý, theo dõi riêng biệt, minh bạch, phù hợp với tính chất nguồn vốn cũng như yêu cầu đầu tư của khách hàng.

  Nhân lực là tài sản quý giá: Lotus Capital không ngừng củng cố chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực; cam kết tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của từng cá nhân

  Các bài khác

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding