• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Nghị Quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư

  admin

  Tháng Tám 20

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư đối với ông Cao Minh Thắng chi tiết như file đính kèm.

  NQHDQT MIEN NHIEM CHUC DANH PHO TONG GIAM DOC KIEM GIAM DOC DAU TU DOI VOI ONG CAO MINH THANG

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding