• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Thư giải trình lợi nhuận và BCTC bán niên năm 2022

  admin

  Tháng Tám 16

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thư giải trình lợi nhuận và BCTC bán niên năm 2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thư giải trình lợi nhuận

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding