• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kì hoạt động từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

  admin

  Tháng Tám 16

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư  BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kì hoạt động từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2022

   

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding