• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  admin

  Tháng Ba 2

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  TB về ngày chốt DS cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding