• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

  admin

  Tháng Bảy 7

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 đến Quý cổ đông công ty.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  thông báo thay đổi ngày họp

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding