• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  admin

  Tháng Ba 8

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Giấy ủy quyền

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding