• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

  admin

  Tháng Một 7

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây.

  Giấy UQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Thông báo mời họp ĐHĐCD thường niên năm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding