• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

  admin

  Tháng Tám 16

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 – Năm 2022

  Tờ trình số 02.01 (Phát hành riêng lẻ)

  Tờ trình số 02.02 (Thành lập quỹ thành viên)

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding