• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  admin

  Tháng Sáu 29

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  BB HĐHCĐ Thường niên 2022

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding